Türk Tiyatrosunda İki Kişilik Oyunlar Üzerine Bir Değerlendirme (1980-2000)


An Evalicatıon of Two Persons Plays in Turkish Theatre


Âbide DOĞAN & Sıdıka GÖKÇELİK
[PDF]