Kırgız Türklerinde Sınçılık Geleneği ve Tolubay Sınçı


Sınchı Tradition and Tolubay Sınchıs


Nezir TEMÜR
[PDF]