Beyin Hasarı Geçiren Türk Hastaları n Dil Bozukluklarının Dilbilim Açısından İncelenmesi


Linguistic Analysis of Language Disorders of Turk1 Patients Suffering from Brain Damages.


Gülmira SADİYEVA
[PDF]