Yayın Değerlendirme / Book Reviews Ecevit, Yıldız, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İstanbul 2001, İletişim Yay.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews Ecevit, Yıldız, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İstanbul 2001, İletişim Yay.


S. Dilek YALÇIN-ÇELİK
[PDF]