Kırım Savaşı Örneğinde Osmanlı Ordusu’nda Gayrimüslimlerin İstihdamı


Employment of Non-Muslims in the Ottoman Army in the Case of the Crimean War


Mehmet Çetin & Recep Kök
[PDF]