Osmanlı İmparatorluğu’nda Kamusal Alanda Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kimliğiyle Kadın (1839-1900): Çorum Şer’iyye Mahkemesi Örneği


Gender in Public Sphere in The Ottoman Empire and Woman with Gender Identity (1836-1900): Çorum Ecclesiastical Court Case


Zekeriya Işık
[PDF]