Kazak ve Türkiye Türkçesindeki Anlamca Kaynaşmış ve Deyimleşmiş Fiillerin Anlamsal Yapısı


The semantic structure of verbal phraseological units in Kazakh and Turkish languages


Amirzhan Rysbayev & Gulzada Temenova
[PDF]