Metinlerarasılık Görüngüsünde Gerçeklik ya da Metnin Göndergeselliği


Referentiality and Reality of Text in an İntertextual Perspective


Kubilay Aktulum
[PDF]