Geçiş Ekonomilerinde ve Türki Cumhuriyetlerde Özelleştirmenin Emek Verimliliği Üzerindeki Etkisi


The Impact of Privatization on Labor Productivity in Transition Economies and the Turkic Republics


Rasim Yılmaz & Julide Yalçınkaya Koyuncu
[PDF]