Kırım Tatarları’nın Statüsündeki Değişiklik: Ulusal Azınlıktan Yerli Halklığa Mı?


Change in the Status of the Crimean Tatars: from National Minority to Indigenous People?


Utku Yapıcı
[PDF]