İlhan Berk’in Şiirlerinde Toplumcu Gerçekçiliğin İzdüşümü


Social Realism in Ilhan Berk’s Poems


Ahmet Demir
[PDF]