XV-XVII. Yüzyıllar Arasında Osmanlı Hâkimiyetinde Limni Adası Manastırlarının Durumu


The State of the Monasteries on Lemnos Island under Ottoman Rule during the XV-XVII. Centuries


Yasemin Demircan
[PDF]