18. Asır Türkmen Şairi Azadi’nin Türkmenlerin İktisadi ve Toplumsal Hayatına Dair Görüşleri


Azadi’s Opinions on Turkmens’ Economical and Social Life in the 18th Century


Ahmet Dinç, Güngör Turan & Nyyazmyrat Halow
[PDF]