Osmanlı Devleti’nde Muhtarlık Kurumunun İşleyişine İlişkin Düzenlemeler ve Gözlemler


Regulations and Remarks on the Function of Institution of Mukhtârs in the Ottoman State


Tülay Ercoşkun
[PDF]