Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Tıp Metinlerindeki İki Terim Üzerine Tespitler: Çignemek ve Çeynemek


Some Clarification On Two Terms Used in Medical Texts Written in Old Anatolia Turkish: Çignemek and Çeynemek


Emel Kaya Gözlü
[PDF]