Eski Türk Yazıtlarında Politik ve Askerî Terimlerden Örnekler


Examples of Political and Military Terminology in Old Turkic Inscriptions


Hatice Şirin User
[PDF]