Öğrencilerin İnternet Ortamında Kullandıkları Yazılı Sohbet Dili Üzerine Bir Araştırma


A Study of Students' Use of Written Language in Online Chatting


Cenk Akbıyık , Adnan Karadüz & S. Sadi Seferoğlu
[PDF]