Yazılı İronik Metinlerin Anlamlandırılması Üzerine Bir Durum Saptaması: Köşe Yazısı Örneği


A Situation Assessment on the Comprehension of Written Ironic Texts (A Study of Newspaper Columns)


İ. Seçkin Aydın
[PDF]