Romanlar ve Taşralar: Türk Romanında Taşra Algıları Üzerine Bir Değerlendirme


Provincialism and the Novel: An Assessment of the Perception of Provincialism in the Turkish Novel


Mehmet Narlı
[PDF]