Yayın Değerlendirme / Book Reviews Dursteler, Eric R. (2012). İstanbul’daki Venedikliler. Yeniçağ Başlarında Akdeniz’de Millet, Kimlik ve Bir Arada Varoluş, çev. Taciser Ulaş Belge. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews Dursteler, Eric R. (2012). İstanbul’daki Venedikliler. Yeniçağ Başlarında Akdeniz’de Millet, Kimlik ve Bir Arada Varoluş, çev. Taciser Ulaş Belge. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay.


Mehmet Aydın
[PDF]