Türkiye’nin Komşuları ile Bölgesel Bütünleşmesinin Ekonomik Etkileri


Economic Implications of Turkey’s Regional Integration with its Neighborhood


Levent Aydın & Mustafa Acar
[PDF]