Şehzade Abdülkerim Efendi’nin Japonya’nın Desteğiyle Türkistan İmparatoru Olma Meselesi Üzerine


On the Question of Prince Abdulkerim Effendi’s Becoming the Emperor of Turkestan with Japan’s Support


A. Merthan Dündar
[PDF]