Sahnenin Dışındakiler ’i Tamamlamak: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Kurtuluş Savaşı Anlatıları Türü


Completing Sahnenin Dışındakiler: A. H. Tanpınar and the Genre of Independence War Narratives


Erol Köroğlu
[PDF]