1917 Yılında Hicaz Cephesi: Arap İsyanının Yayılması ve Medine’nin Tahliyesi Programı


Hejaz Front in 1917: The Spread of the Arab Revolt and the Evacuation Process of Medina


Yüksel Nizamoğlu
[PDF]