Yöntem ve Uygulama Açısından “Türkiye Türkçesi Söz Varlığının Derlem Tabanlı Sözlüğü”


Corpus Based Dictionary of Turkey Turkish's Lexicon: Method and Application


Bülent Özkan
[PDF]