“Türk Evi” İdealleştirmesinde “Osmanlı Evi” ve “Anadolu Evi” Kavramlarının Ortaklıklarına İlişkin İşlevsel Açıklamalar


Functional Explanations Regarding the Common Qualities of the “Ottoman House” and the “Anatolian House” within the Context of the Idealization of the “Turkish House”


Uğur Tuztaşı & İlgi Yüce Aşkun
[PDF]