Doğu ve Ötekilik: İngiliz Seyahatnamelerinde Türk Kimliği (Lady Montagu ve Richard Chandler)


The Orient and Otherness: Turkish Identity in English Travel Writings (Lady Montagu and Richard Chandler)


Himmet Umunç
[PDF]