İşsizlik Histerisinin Sektörel Bir Analizi: Türkiye Örneği


A Sectoral Analysis of Hysteresis in Unemployment: Evidence from Turkey


Mehmet Çınar, Hülya Kanalıcı Akay & Feridun Yılmaz
[PDF]