Atatürk ve Türk Terim Devrimi: Coğrafya Terimlerinin (Yeniden) Türkҫeleştirilmesi


Atatürk and the Turkish Terminology Reform: The (Re-)turkification of Geography Terms


Burcu İlkay Karaman
[PDF]