Bayındır Tahtacıları ve Dillerinin Belirgin Özellikleri


The Tahtaci of Bayindir (Izmir) and the Distinctive Characteristics of Their Language


Aziz Merhan
[PDF]