Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Psikolojik Mesafe


Psychic Distance Between Turkey and Central Asian Turkish Republics


Selay Ilgaz Sümer & M. Mithat Üner
[PDF]