Reel Politika ve Cihad: Necmeddin İlgazi’nin Erken Dönem Haçlı Devletleri ile İlişkileri


Realpolitik and Jihād: Najm al-Dīn Ilghāzī’s Relations with the Early Crusader States


Selim Tezcan
[PDF]