Ögedey Kağan’ın Herât Emîri Uygur Türk’ü Harlıg


Ogedei Khan’s Governor of Herat Uyghur Turk Harlıg


Mustafa Şahin
[PDF]