Tang Hanedanı’nın Türk Topraklarını Hâkimiyet Altına Alma Çabaları


Tang Dynasty’s Efforts to Take Control of Turkish Territories


Gülnar Kara
[PDF]