Karamanlıca Temaşa-i Dünya ve Cefakâr u Cefakeş’te Zaman, Mekân ve Kapanış: Polipathis’i Yeniden Yazmak


Time, Space and Closure in Karamanlidika Temaşa-i Dünya ve Cefakâr u Cefakeş: Rewriting Polipathis


Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek
[PDF]