Son Dönem Osmanlı Edebiyatının Nazire Derleyicisi: İbnülemin Kemal İnal ve Gülzâr-ı Nezâir Adlı Mecmûası


A Nazire Compiler of the Late Ottoman Literature: İbnülemin Kemal İnal and his Gülzâr-ı Nezâir


Nagihan Gür
[PDF]