Yabancılar için İngilizce ve Türkçe Ders Kitaplarındaki Kültürel İçeriklerin Karşılaştırması


A Comparison of Cultural Contents in English and Turkish Coursebooks for Foreigners


Meliha R. Şimşek
[PDF]