Türkiye’nin Fırat ve Dicle Sınıraşan Sularından Kaynaklanan Güvenlik Sorunu ve Çatışma Riski


Security Issues Arising from Turkey's Euphrates and Tigris Transboundary Waters and Conflict Risks


Doç. Dr. Zafer AKBAŞ

DOI :  [PDF]