Türkiye Türkçesindeki Kendi Biçimbiriminin İşlevlerinin Tarihsel Gelişimi Üzerine


On the Historical Development of the Functions of Kendi ‘Self’ in Modern Turkish


Doç. Dr. Mine GÜVEN

DOI :  [PDF]