En Az Çaba Yasası ve Kazak Türkçesindeki Yaygın Örnekleri


Principle of Least Effort and Common Examples in Kazakh


Doç. Dr. Kerim DEMİRCİ

DOI :  [PDF]