15 Temmuz Başarısız Darbe Girişimi ve Türk Dış Politikası Üzerindeki Etkileri


The July 15 Failed Coup Attempt and Its Implications for Turkish Foreign Policy


Ayşe Sözen Usluer
[PDF]