Türkiye’de Profesyonel Askerî Eğitim ve Sivil Kontrol


Turkish Professional Military Education and Civilian Control


Mustafa Uluçakar & Ali Çağlar
[PDF]