Sayı: 8 Kış 1999


Hamdi MERT
MUSA CARULLAH BİGİYEF -Hayatı, Mücadelesi, Fikirleri-


Selçuk ÇOLAKOĞLU
ÇİN-SOVYET İTTİFAKI DÖNEMİNDE (1950-1963) ORTA ASYA


Nevin Güngör ERGAN
SİYASETNAMELERİMİZDE ÇİZİLEN “DEVLET ADAMI” PORTRESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ


Yusuf AKGÜL
HOCA AHMET YESEVİ'NİN HAZAR ÖTESİ TÜRKMENLERİNE TESİRİ VE BU ÇERÇEVEDE BAZI TESBİTLER


İdris BAL
TÜRK CUMHURİYETLERİNDE "İSLAM KİMLİĞİ"NİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE ETKİSİ


Muhsine BÖREKÇİ
GÖSTEREN-GÖSTERİLEN İLİŞKİSİ AÇISINDAN TÜRKÇENİN GÖRÜNÜMÜ ÜZERİNE BİR DENEME


Mehmet Naci ÖNAL
DOBRUCADAKİ TATAR TÜRKLERİNDE NEVRUZ GELENEĞİ


İ. Hakkı AKSOYAK
HAFIZ DİVANINDAKİ İLK BEYTİN OSMANLI EDEBİYATINA ETKİSİ


ALİ FUAT BİLKAN
BÂBÜR UN "RİSÂLE-İ VÂLİDİYYE TERCÜMESİ" ADLI ESERİ


Ali SARIKOYUNCU
TÜRKLERDE KADIN HAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


Mümin KÖKSOY
ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİLER VE BİLİG