Sayı: 3 Güz 1996


Murat Sadullah ÇEBİ
MEDYADA HABER SEÇİMİNİN TEORİK BOYUTLARI Ampirik Haber Seçimi Görüşleri Üzerine Bir Deneme


Nora K. CHADWICK, Ali Abbas ÇINAR & (Çev. Gamze YAMAÇ)
ŞAMAN


İbrahim Dilek
ALTAY TÜRKLERİNDE HALK İNANIŞLARI


Timur SELİ
KAVİMLER KÖPRÜSÜ ARAS


İlhami DURMUŞ
MASSAGETLER


Salim KOCA
TUĞRUL BEYDEN SONRA SELÇUKLU DEVLETİNDE YAŞANAN OTORİTE BUNALIMI ALP ARSLAN TARAFINDAN NASIL GİDERİLDİ?


Dursun ÇELİK
XIX ve XX. YÜZYILLARDA AZERBAYCAN BİRİNCİ BÖLÜM


Yakup DELİÖMEROĞLU
HAKASLAR VE TARİHLERİ


Dr. A.Mehmet KOCAOĞLU
RUSYA'NIN TARİHE DÜŞEN EMPERYALİST GÖLGESİ


Suat KINIKLIOĞLU
TÜRKİYE - UKRAYNA İLİŞKİLERİ VE KIRIM TATAR MESELESİ


Ömer Turan
MAKEDONYA'DA TÜRK VARLIĞI VE KÜLTÜRÜ


Hayriye (Süleymanoğlu) YENİSOY
BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN EĞİTİM VE KÜLTÜREL KALKINMASINDA HİZMETLERİ GEÇEN AZERBAYCAN AYDINLARI


A.Fuat BOZYİĞİT
KÜLTÜRÜMÜZDE HOROZ


Yusuf AKGUL
DEDE KORKUT OĞUZNAMELERİNİN DRESTEN ELYAZMASI Türkmen-Çovdur Varyantları "NESİLSİZLİK" VE "AD KOYMA" MOTİFLERİNİN, TÜRKMEN HALK DESTANLARINDAKİ YERİ


M. Öcal OĞUZ
DEDE KORKUT BOYLARINDAN "USUN KOCA OĞLI SEGREK BOYI'NIN TAHLİLİ


Mustafa DEMIREL
AŞIK PAŞANIN ELİF-NÂMESİVE DİL ÖZELLİKLERİ


Şerif AKTAŞ
TÜRK DÜNYASININ EDEBİYAT VE KÜLTÜR BİRLİĞİ YÖNÜNDEN BUGÜNKÜ DURUMU


Samir KAZEMOĞLU
AZERBAYCAN EDEBİYATINDA FİKİR DÖNEMİ (80-90 Yıllar Nesri)


Bahtiyar KERIMOV, Şaahmet MUTALOV & (Aktaran : Ertuğrul YAMAN)
ORTAK TÜRKÇE


İ. Hakkı AKSOYAK
MAHZENU'-L-ESRAR GELENEĞİNE BAĞLI MESNEVILERDEKI ORTAK HİKAYELER


Erol ÖZTÜRK
TÜRKİYE KUMUKLARINDAN NAZIM ÖRNEKLERİ


Şehribossan GELDİMAMMEDOVA
GÖNÜLLERE YOL YAPMIŞ YUNUS EMRE Yunus Emre'nin İlahi Şiirine Bir Bakış


Mehmet Bülent ULUDAĞ
ANADOLU VE KAFKASYADAKİ MÜSLÜMAN-HRİSTİYAN ETKİLEŞİMİNDE İKİ MÜHİM İSİM: YUNUS EMRE VE ŞOTA RUSTAVELİ


Aşur Özdemir
KAZAK TÜRKLERİ'NİN BÜYÜK EDİBİ MIRJAKIP DUVLATULI (1885-1935)


Hemra YUSUPOV, Sapargeldi HANOV & (Türkiye Türkçesine Aktaran Yusuf AKGÜL)
ERSARI BABA HAKKINDAKİ RİVAYETLER VE HAKİKAT


Annaguh NURMEMMET
TURKMENLERDE VE DÜNYADA GÖROGLU


Rahmankul BERDİBAY (Kazak Türkçesinden Aktaran Günhan KAYHAN)
KÖZKAMANLAR