Editörden


Saygıdeğer okurlar,

Dergimizin yeni sayısını istifadenize sunmaktan mutluluk duymaktayız.

Bu sayımızda dil, tarih, edebiyat, uluslararası ilişkiler alanlarından Türk dünyasının kültür hazinelerine ve güncel gelişmelerine dair 7 farklı makale yer almaktadır. Yazarlarımız arasında Prof. Dr. Erol Özvar ve Prof. Dr. Yakup Çelik gibi alanında duayen hocalar olduğu gibi Dr. Sayyad Sadri Alibabalu ve Tuğçe İyigüngör gibi genç akademisyenler de bulunmaktadır. Özvar ve Yıldırım’ın makalesini okuduğunuzda Türk medeniyetinin bir vakıf medeniyeti olduğunu ve vakıf işlerinde kadınların ne kadar aktif bir rol oynadığını göreceksiniz. Çelik’in makalesi ise Türk edebiyatında tezkirelerle başlayan biyografi yazma geleneğini ele almaktadır. Ali Şir Nevaî Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi’nden Hamidulla Dadabaev’in “XI.-XII. Yüzyıllar Eski Türk Dili Söz Varlığının Divânu Lugâti’t-Türk’teki İfadesi” başlıklı makalesi ile Kenan Azılı’nın “Kültürel Kavramsallaştırma Örneği: Eski Uygur Sivil Metinlerindeki Örü Kodı Bol- Yapısı Üzerine” başlıklı makalesi birlikte okunmalıdır. Her iki makale de Uygurların konuştuğu Türkçenin İslamiyet öncesi ve sonrasındaki gelişimi ve değişimine dair önemli saptamalar içermektedir. Narmanlıoğlu ve İyigüngör’ün makalesi ise günümüzde Çin Halk Cumhuriyeti’nin sınırları içerisinde bulunan, Uygurların yoğun olarak yaşadığı Doğu Türkistan’da kurulan dijital gözetimin insanlığın ortak hazinesi olan kadim Türk kültür mirasının silinmesinde oynadığı rolü ortaya koymaktadır.

 

Kıymetli bilig takipçileri,

Web of Science listesinde yer alan dergiler için Haziran ayının son haftası sabırsızlıkla beklenir. Dergilerin etki faktörünü (impact factor) gösteren ve bununla birlikte diğer analizlerin yer aldığı Journal Citation Report (Dergi Atıf Raporu) her yılın Haziran sonunda yayınlanır. Gelenek olduğu üzere biz de Temmuz sayımızda bu verileri sizlerle paylaşırız. Öncelikle ifade etmek isteriz ki, bilig’in SSCI’deki konumu istikrarını korumaktadır. Öte yandan grafikte görüleceği üzere bilig’in 2021’deki etki faktöründe 2019 ve 2020’ye oranla nisbi bir düşüş söz konusudur. Bunun neden kaynaklanmış olabileceğine dair ipuçlarını Web of Science’dan Marie Mcveigh’in “Journal Citation Reports 2022: A Preview” başlıklı makalesinde bulmak mümkündür.

Mcveigh, dergilerin 2021 yılı etki faktörünü iki önemli gelişmenin yönlendirdiğini ifade etmektedir. Web of Science tarafından 2020’de ilk kez erken erişim içerikleri (Early Access content) değerlendirmeye dâhil edilmiştir. Bunun yanında beklenmedik bir şekilde hayatımıza giren Covid-19 tamamen yeni ve oldukça acil bir çalışma alanını ortaya çıkarmıştır. Bu iki gelişme dergilerin 2021 etki faktörünün tespitinde belirleyici rol oynayan 2020 verilerine sıra dışı bir nitelik kazandırmıştır. 2021 JCR’de (Dergi Atıf Raporu) önceki yıla oranla %25 daha fazla makale ve atıf yer alırken, bunların çoğu Covid-19, küresel kriz ve enformasyon bilimleri alanında gözlemlenmiştir. Bu süreçte tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili dergilerin etki faktöründe gözle görülür bir artış meydana gelmiştir. Sosyal bilimler alanında ise Covid-19’un toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eden çalışmaların etki faktörü daha yüksek olmuştur. bilig Yayın Kurulu olarak 2020 yılı başında yeteri kadar sağlıklı veri olmadan yapılacak analizlerin yanıltıcı ve bilimselliğinin zayıf olacağı düşüncesinden hareketle Covid-19 ile ilgili makaleleri belirli bir süre değerlendirmeme kararı almıştık. Bu tercihin 2021 etki faktörümüzü olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır.

Öte yandan en nitelikli makalelere ulaşmak ve bilim camiasına etkili bir şekilde ulaştırmak konusunda daha fazla çalışmamız gerektiği ortadadır. Bundan sonra da kalite konusunda taviz vermeden yolumuza devam ederken, dünyadaki değişimleri ve öncelikleri daha yakından takip etmeye çalışacağız. Bu çerçevede yayın kurulu üyelerimiz arasına YÖK Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın dâhil olması da bilig’e güç katacaktır.

Yeni sayımızın faydalı olması temennisiyle iyi okumalar diler, saygılar sunarım.

 

Prof. Dr. Fırat Purtaş

Yayın Yönetmeni