Editörden


Saygıdeğer Okurlar,
 
bilig’in 105. sayısını istifadenize sunmaktayız. Bu sayıda Türk dünyasının güncel sorunlarına ışık tutan ve Türk kültür mirasını ele alan birbirinden değerli 7 makale ve 1 kitap tanıtımı bulunmaktadır. Bu çalışmaların, Türk dünyasının bilimsel üretiminin insanlığın ortak bilim havuzu içerisinde görünürlüğünün ve saygınlığının artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.
 
2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olması nedeniyle ayrı bir anlam taşımaktadır. Asırlık bir çınar hâline gelen Türkiye Cumhuriyeti; siyasi, askerî ve ekonomik gücü yanında sürekli büyüyen beşerî ve kültürel zenginliği ile küresel ve bölgesel politikaların yönlendiricisi bir devlettir. 1991 yılında SSCB’nin dağılması ve yeni bağımsız Türk devletlerinin ortaya çıkması, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Artık Türkiye dendiğinde 780 bin kilometre karelik yüz ölçüme, 85 milyonluk bir nüfusa, 1 trilyon dolara yaklaşan üretim gücüne sahip bir devlet değil; Avrasya’da 4,5 milyon kilometre kareye yayılan bir coğrafyada 300 milyonluk bir aileye sahip, yaklaşık 4 trilyon dolarlık ekonomik kapasiteyi kullanan Türk dünyasının öncüsü bir devlet akla gelmektedir. Bu olgudan hareketle Ocak 2024’te çıkacak olan bilig’in 108. sayısını “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Türk Dünyası” dosya konusuyla hazırlamayı hedeflemekteyiz. Bu konudaki değerli çalışmalarınız bekliyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nızı şimdiden kutluyoruz.
 
Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde her alanda yürütülen bütünleşme çabaları ile Türkiye, diğer Türk devletleri ile birlikte büyümektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin büyüyen ve genişleyen alanlarından biri de yükseköğretim ve bilim sahasıdır. 2012’de Bişkek’te düzenlenen Türk Konseyi/ Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin konusu “Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği” olmuştur. Burada alınan kararlar çerçevesinde 2014 yılında Türk Üniversiteler Birliği kurulmuştur. Günümüzde 7 ülkeden 40’tan fazla üniversitenin üye olduğu bu yapı, Türk Dünyası ortak yükseköğretim alanının oluşum sürecini hızlandırmak için faaliyet göstermektedir. Türk dünyası ortak yükseköğretim alanının kurulması sürecinde 1992 yılında atılan ilk adımlardan biri olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin bilimsel yayını olan bilig de, sosyal bilimler alanında küresel bir marka olarak bu amaca hizmet etmektedir. Türk dünyasından kıymetli akademisyenlerimizi bilig çatısı altında buluşturma ve Türk bilim camiasının gür sesi olma çabalarımıza destek veren tüm kişi ve kurumlara şükranlarımızı sunar, iyi okumalar dileriz.
 
Prof. Dr. Fırat PURTAŞ
Yayın Yönetmeni