Editörden


Saygıdeğer Okurlar,
 
bilig’in Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına ithaf ettiğimiz yeni sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duymaktayız. Bu sayıda yedi araştırma makalesi ve bir kitap eleştirisi bulunmaktadır. Bu çalışmaların ilginizi çekeceğine ve size ilham vereceğine inanıyoruz.
 
Türk devletleri arasında iş birliği ve bütünleşme çabalarının hız kazanmasıyla birlikte Türk dünyasının kültürel zenginliği ve güncel meselelerine dair akademik çalışmalarda da hızlı bir artış gözlenmektedir. Bu artış olumlu olmakla birlikte, yeni çalışmalarda ele alınan konuyla ilgili literatürde yer alan akademik ürünlerin yeteri kadar tüketilmediği dikkat çeken bir husustur. Akademik camianın birbirinden haberdar olması, yenilikleri takip etmesi ve alana ilişkin literatüre hâkim olması nitelikli bir çalışma için vazgeçilmez bir ön koşuldur. Aksi takdirde alana katkı sağlayacak, özgün çalışmaların ortaya çıkması mümkün değildir.
 
3 Kasım 2023 tarihinde Astana’da düzenlenen devlet başkanları zirvesinde Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını üstlenen Kazakistan, Türk dünyası bütünleşmesinin ulaştığı düzeyi “Türk Devri” (TURK TIME) olarak ilan etmiştir. TURK TIME ifadesindeki her
bir harf (Tradition/gelenek, Unification/birleşme, Reform, Knowledge/bilgi, Trust/güven, Investment/yatırım, Mediation/arabuluculuk ve Energy/enerji) öncelikli iş birliği alanını ifade etmektedir. Dolayısıyla knowledge/bilgi Türk Devletleri Teşkilatı’nın öncelik verdiği
hususlar arasındadır. Buradan hareketle Türk dünyası entegrasyonunun bilgi temelinde yükseldiğini iddia edebileceğimiz gibi önümüzdeki dönemde eğitim ve bilim alanındaki iş birliği çalışmalarının yoğunlaşacağını öngörebiliriz. Bizler de yayın kurulumuz, yazar ve hakemlerimizle birlikte bilig olarak Türk dünyasının birliğini sağlamlaştıracak bilimsel bilgi alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızla Türk Devletleri Teşkilatı’nın gelecek vizyonuna katkı sunmaya devam edeceğiz.
 
Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin 100. yılını bir kez daha kutlar, 2024 yılının Türk dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diler ve yeni sayımızın faydalı olmasını temenni ederiz.
 
Prof. Dr. Fırat PURTAŞ
Yayın Yönetmeni