Editörden


Kıymetli Okurlar,
 
bilig’in yeni sayısını istifadenize sunmaktan mutluluk duymaktayız. Yeni sayımızın Türk dünyasının kültürel zenginlikleriyle tanışmanıza ve güncel gelişmeleri hakkında bilgi edinmenize yardımcı olmasını, akademik çalışmalarınız için ilham vermesini ve kaynak oluşturmasını temenni ediyoruz.
 
Yayın kurulunda bir makaleyi yayın sürecine dahil edip etmemeyi görüşürken çalışmanın özgünlüğü, alana katkı sağlayıp sağlamadığı, etki faktörünün ne düzeyde olacağı gibi faktörleri göz önünde bulundurmanın yanında toplumsal kalkınmaya faydası, Türk dünyasının bütünleşme süreçlerine katkısı gibi hususları da göz önünde bulunduruyoruz.
 
Bu bağlamda Bulgaristan’da Türklerin ulusal kültürlerini ve kimliklerini korumasında önemli bir işlev gören “Turan Gençlik ve Spor Birliği”ni konu alan makale, Hanımlara Mahsus Gazete üzerinden Osmanlı’da modernleşmesi ve kadının toplumdaki yerini inceleyen çalışma, Türkiye’nin yüksek öğretimde göçmenlere yönelik kapsayıcı politikaları irdeleyen analiz; özgünlükleri ve alana sağladıkları katkıları yanında günümüz meselelerine tuttukları ışık açısından da değerli eserlerdir. Bu sayıda ki tüm makalelere de aynı gözle bakarak ilgiyle okuyacağınıza inanmaktayız.
 
Türk Devletleri Teşkilatı, Türk dünyası entegrasyon kurumlarının çatı örgütü olarak günden güne güçlenmekte ve aynı ölçüde Türk devletleri arasındaki çok boyutlu iş birliği de giderek derinleşmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili olarak Türkiye’den ve diğer Türk devletlerinden akademisyenler bir araya gelerek İngilizce bir derleme kitap yayınlamışlardır. Yeni sayımızda bu kitabın tanıtımı Türk Devletleri Teşkilatı’nda mesai yapan bir diplomat akademisyen tarafından kaleme alınmıştır. Bu ve benzeri çalışmaları Türk dünyası akademisyenleri arasındaki iş birliği ve ortaklığa örnek teşkil etmesi açısından değerli bulmaktayız.
 
Yüzüncü yaşını dolduran Türkiye Cumhuriyeti, Türk dünyasının birleştirici gücü olarak yeni bir yüz yıla adım atmaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla girdiğimiz yeni asrın, Türk dünyası ile birlikte eğitim ve bilim, kalkınma ve bütünleşme yüzyılı olması temennisiyle iyi okumalar dilerim.
 
Prof. Dr. Fırat PURTAŞ
Yayın Yönetmeni