Sayı: 45 Bahar'08
Emine YILMAZ
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Kireçci Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt, Materialien der 5. Deutschen Turkologenkonferenz Universität Mainz, yay. Hendrik Boeschoten, Heidi Stein, Turcologica 69, 405 s., 2007, Harrassowitz Verlag. Wiesbaden.
Önder DUMAN
Atatürk Döneminde Romanya’dan Türk Göçleri (1923-1938)
Hilmi BAYRAKTAR
Kırım Savaşı Sonrası Adana Eyaleti’ne Yapılan Nogay Göç ve İskânları (1859–1861)
Ertan GÖKMEN
Saruhan Sancağında Temettuat Tahriri
Erhan AYDIN
Tonyukuk Yazıtındaki Problemli Bir Cümle Üzerine
Fatih ÜNAL
Kazak Türklerinde Defin Merasimi ve Aş Verme Geleneği
Kerim DEMİRCİ
Dilbilgiselleşme Üzerine Bir İnceleme
Nilay (BAŞOK) YURDAKUL, Müjde KER-DINCER & Z.Beril AKINCI VURAL
Searching for Excellence in Educational Communication: The Role of IQ, EQ and SQ
Doğan YÖRÜK
XV-XVI. Asırlarda Akşehir Kent Merkezinin Nüfus Yapısı
Fatih TEMİZEL
Yayın Değerlendirme / Review Galata Bankerleri Cilt 1-2 Prof. Dr. Haydar KAZGAN ORION YAYINEVİ, ISBN: 975-6043-01-6 (Cilt 1), İkinci Basım: 2005 ORION YAYINEVİ ISBN:975-6043-08-3 (Cilt 2), Birinci Basım: 2006
Mehmet AYDIN
Yayın Değerlendirme / Book Reviews David Crystal, Dillerin Katli, çev. Gökhan Cansız, Profil Yayınları, İstanbul 2007, 230 s. Roland Breton, Dünya Dilleri Atlası, çev. Orçun Türkay, NTV Yayınları, İstanbul 2007, 80 s.
Ali DUYMAZ
Türk Folklorunda Dış Ruh Tasarımı