(Son Sayı) Sayı: 85 Bahar'18


Mehmet Çetin & Recep Kök
Kırım Savaşı Örneğinde Osmanlı Ordusu’nda Gayrimüslimlerin İstihdamı

Zekeriya Işık
Osmanlı İmparatorluğu’nda Kamusal Alanda Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kimliğiyle Kadın (1839-1900): Çorum Şer’iyye Mahkemesi Örneği

Yahya Yeşilyurt
Yemen Karasularında Korsanlık ve Osmanlı Devleti’nin Aldığı Tedbirler (1869-1914)

Ahmet Ali Gazel
Osmanlı Mürettipler Cemiyeti

Amirzhan Rysbayev & Gulzada Temenova
Kazak ve Türkiye Türkçesindeki Anlamca Kaynaşmış ve Deyimleşmiş Fiillerin Anlamsal Yapısı

Hatice Özdil
Mehmed Murad Nakşibendî ve Nakşî Gözüyle Yazılmış Tek, Tam Mesnevî Şerhi

Gökhan Yalçın
Edvâr Kitaplarında Usûl-i Cedîd: İç İçe Daireli Usûller

Ebru Davulcu
Dalkavuk, Kalem, Davul, Kartal, Cem ve Kara Sinan Dergilerindeki Reklam ve İlanlarda Modernleşme ve Değişen Tüketim Kültürü

Yavuz Şen
Bektaşi Nefesleri Üzerine Makamsal Bir İnceleme

Kubilay Aktulum
Metinlerarasılık Görüngüsünde Gerçeklik ya da Metnin Göndergeselliği

Rasim Yılmaz & Julide Yalçınkaya Koyuncu
The Impact of Privatization on Labor Productivity in Transition Economies and the Turkic Republics

Oljobay Karatayev
Sibir Kırgızlarının Devlet ve Siyasi Yöneticisi: Erenak Bek

Utku Yapıcı
Change in the Status of the Crimean Tatars: from National Minority to Indigenous People?

Münevver Ebru Zeren
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Paul Pelliot, Carnets de Route 1906-1908, Transkripsiyon: Esclarmonde Monteil (Fr.), Huei-Chung Tsao (Çin.), Ingrid Ghesquière (Rus.), Koordinasyon: Jérôme Ghesquière, Musée Guimet, Paris, Les Indes Savantes, 2008, 479 s. + VII levha (Haritalar, Çizimler, Fotoğraflar)

Çetin Pekacar
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Tarihçilere, dilcilere ve genel okuyucu kitlesine hitap eden bir eser: DERBENDNAME

Bülent Kaya
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Divan-ı Hikmet Sohbetleri (Editör: Prof. Dr. Zülfikar Güngör.) (2018). Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları.

Tüm Makaleler
Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi: 85. Sayı