(Son Sayı) Sayı: 83 Güz'17 Avrasya'nın Siyasal İktisadı Özel Sayısı


Nevzat Şimşek , Hayal Ayça Şimşek & Zhengizkhan Zhanaltay
Analysis of Bilateral Trade Relations between Turkey and Russia Federation

Araz Aslanlı
Trans Hazar Enerji İş Birliğinin Türk Cumhuriyetleri Açısından Önemi

Ali Balcı & Yıldırım Turan
Eleştirinin Sefaleti: Batı’dan 15 Temmuz Darbe Girişimini Okumak

Mehmet Dikkaya & Bayram Veli Doyar
Causality Among Oil Prices, GDP and Exchange Rate: Evidence from Azerbaijan and Kazakhstan

İslam Safa Kaya
Evaluation of Tanap Agreements in Terms of International Law and Expropriation Law

Ali Burak Darıcılı & Barış Özdal
Rusya Federasyonu’nun Siber Güvenlik Kapasitesini Oluşturan Enstrümanların Analizi

Olcay Çolak & Naib Alakbarov
Does Foreign Direct Investments Contribute to Employment? Empirical Approach for The Commonwealth of Independent States

K. Batu Tunay
Yükselen Ekonomilerde Makro Ekonomik Dengesizliklerin Etkileşimi: Türk Cumhuriyetleri Örneği

Alparslan Nas
Branding and National Identity: The Analysis of “Turkey: Discover The Potential” Campaign

Mehmet Akif Destek, İlyas Okumuş & Abdulmecit Yıldırım
Tarımsal Katma Değer Üzerinde Hollanda Hastalığı Etkileri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan için Bulgular

Raziiakhan Abdieva, Damira Baigonushova & Junus Ganiev
Geçiş Ülkelerinde Devlet Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Kırgızistan ve Tacikistan Örneği

Orhan Çoban, Nazan Şahbaz Kılınç & Efe Can Kılınç
Sanayi Sektöründe Petrol Talebinin Fiyat ve Gelir Esneklikleri: OECD Ülkeleri Örneği

Recep Kök, Ramazan Ekinci & A. Elif Ay Yalçınkaya
Ülke Riski Bileşenlerinin Reel Sektör Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan-Kazakistan- Rusya ve Türkiye Örneği

Vugar Bayramov & Laman Orujova
Volatility, Diversification and Oil Shock in Resource-Rich Turkic Countries: Avenues for Recovery

Kemal Eyüboğlu
Türk Dünyasında Yer Alan Ülkelerin Makro Performanslarının Karşılaştırılması

Mustafa Durmuş
Andreas Tietze (2017). Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati. Cilt 1-4. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Yayınları