(Son Sayı) Sayı: 84 Kış '18


Sundetbayeva Sandugash
"Türkistanskie Vedomosti" Gazetesi ve Orta Asya Basınının Tarihi Gelişimi

Mustafa Şahin
Ögedey Kağan’ın Herât Emîri Uygur Türk’ü Harlıg

Gülnar Kara
Tang Hanedanı’nın Türk Topraklarını Hâkimiyet Altına Alma Çabaları

Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek
Karamanlıca Temaşa-i Dünya ve Cefakâr u Cefakeş’te Zaman, Mekân ve Kapanış: Polipathis’i Yeniden Yazmak

Nurgün Koç
II. Dünya Savaşı’nda Alman İşgali Altındaki Ülkelere Türkiye Üzerinden Yapılan Yardımlar

Nagihan Gür
Son Dönem Osmanlı Edebiyatının Nazire Derleyicisi: İbnülemin Kemal İnal ve Gülzâr-ı Nezâir Adlı Mecmûası

Samet Bağçe
Sâlih Zeki’s First Lecture in Dârü‘l-fünûn Konferansları: Locating its Main Source

Deniz Aydar
Türk Müziği Nazariyatına Genel Bir Bakış

Fatih Ertugay
Bir “Ara Kurum” Olarak Cemevleri

Mehmet Bakır Şengül
Hamlet (William Shakespeare) ile Gülnihal (Namık Kemal) Adlı Tiyatro Eserleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Güven Dinç
Kıbrıs’ta İhtidâ Hareketleri (1800-1878)

İlhan Ersoy
Kırım Tatar Kültürel Kimliğinin Müzik Aracılığıyla Görünümü: Derviza Ritüeli Ekseninde Kırım Ansamblı Performans Analizi

Meliha R. Şimşek
Yabancılar için İngilizce ve Türkçe Ders Kitaplarındaki Kültürel İçeriklerin Karşılaştırması

Mehmet Aydın
Lars Johanson, Türkçede Görünüş, çev. Nurettin Demir, Ankara 2016: Grafiker Yayınları / Yayın Değerlendirme

Serhat Küçük
100.Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası” Konulu 6. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumunun Ardından