(Son Sayı) Sayı: 91 Ekim 2019 - Türk Konseyi'nin 10. Yılı Özel Sayısı


Erman Akıllı
Turksoy, Turkic Council and Cultural Diplomacy: Transactionalism Revisited

Ayfer Gedikli, Seyfettin Erdoğan, Mustafa Kırca & İdris Demir
An Analysis of Relationship between Health Expenditures and Life Expectancy: The Case of Turkey and Turkic Republics

Fırat Yaldız
A Critical Approach to the Term Turkish Diaspora: Is there ‘the’ Turkish Diaspora?

Savaş Çevik
Orta Asya Ülkelerinde ve Türkiye’de Devletin Rolüne İlişkin Tutumlar

İbrahim Sarıtaş
Alman İmparatorluğu’nun Türk Dünyasına Yönelik Propaganda Faaliyetleri: Arkeolog Max Freiherr von Oppenheim ve Doğu Haber Ajansı

Ahmet Nafiz Ünalmış
Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü

Burcu Özdemir
Jenotdel (Komünist Parti Kadın Birimi) ve Türkistan’daki Çalışmaları

Tuğça Poyraz & Abdurrahim Güler
Ahıska Kimliğinin Göç Sürecinde İnşası: Amerika’ya Göç Eden Ahıska Türkleri

Victoria Bilge Yılmaz & Raushan Kamalova
An Analogy between Karakalpak Rites and Bakhtin’s Carnival

Nilgün Eliküçük Yıldırım
Silk Road Economic Belt as China’s Eurasian Dream: Common Identity or Common Fear?

Nâzım Hikmet Polat
Türk Dünyasının Entegrasyonunda Lise Edebiyat Tarihi Kitaplarının Yeri

Kanat Ydyrys
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: S. Frederick Starr (2019). Kayıp Aydınlanma: Arap Fetihlerinden Timur’a Orta Asya’nın Altın Çağı. Çev. Yusuf Selman İnanç. İstanbul: Kronik Kitap.