Editörden


Saygıdeğer okurlar,
 
Sunuş yazısında sizlerle bilig’in tarandığı indeksler hakkında bazı bilgileri ve dergimizle ilgili gelişmeleri paylaşmak istiyorum.
 
1996’dan beri Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı bünyesinde yayınlanan bilig - Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, SSCI - Social Sciences Citation Index (Web of Science) ve SCOPUS (Elsevier Bibliographic Databases) başta olmak üzere birçok uluslararası indeks tarafından taranmaktadır. Türkiye’de sosyal bilimler alanında SSCI tarafından taranan sayılı dergiden biri olan bilig, 2008 yılından beri SSCI’da Area Studies alanında dizinlenmekte olan 74 dergi arasında olup sıralamada 4. çeyrekte (Q4) yer almaktadır.
 
Journal Citation Reports verilerine göre 2008 yılından itibaren derginin etki faktörünün artışında bir süreklilik olduğu görülmektedir. Benzer bir şekilde bilig dergisinin SCOPUS CiteScore değeri de dikkate değer bir düzeyde artış göstermektedir. bilig 2008’den bu yana etkili değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan toplam 600 makaleyi SSCI’de uluslararası erişime açarak hem Türk dünyasına hem de evrensel bilime önemli bir katkı sağlamıştır. Bu katkı özellikle Türkiye’deki üniversitelerin görünürlüğü ve The Higher Education Ranking (THE), QS World University Ranking gibi uluslararası sıralamalarda yerleri açısından son derece anlamlıdır.
 
bilig’de makale kabul ve değerlendirme süreçleri 2015 yılından itibaren bilig.yesevi.edu.tr adresindeki “Makale Yönetim Sistemi” üzerinden elektronik olarak yürütülmektedir. 2020 yılında bu sistemin yeni sürümüne geçerek web sayfamızı da güncellemiş bulunuyoruz. Kullanıcı dostu, mobil görünüme uyumlu yeni sayfamızın okurlarımıza ve yazarlarımıza hayırlı olmasını dileriz.
 
Web sayfamıza eklenen yeniliklerden biri de etik ilkelerdir. Bu ilkelere göre bilig’e çalışmalarını sunan yazarların aşağıda belirtilen etik ilkeleri karşılamaları zorunludur:
Ortak yazarlık: Aday makalenin yazarları sunulan çalışmaya önemli katkı sağlayanlarla sınırlı olmalıdır. Makalenin yazarları makalenin sunumundan önce kesinleşir. Çalışmaya katkısı olmayanların isimlerine aday makalede yer verilmesi (hediye yazarlık) ya da katkısı olanların isimlerine yer verilmemesi (hayalet yazarlık) kabul edilemez.
Teşekkür: Yazarlar gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları, finansal kaynakları Teşekkür kısımında beyan etmekle yükümlüdür.
Özgünlük ve intihalden arınıklık: Sunulan çalışma bütünüyle yazarlarına ait olmalıdır. Diğer araştırmacıların çalışmalarına makale içinde yer verildiyse bunun uygun bir şekilde alıntılanması ve kaynaklarda bu çalışmaların listelenmesi gerekmektedir. Yazar makalesini intihal önleme yazılımı olan Turnit-in ya da iThenticate programlarından biri ile kontrol ederek benzerlik raporunu makale başvurusunda dergiye göndermekle yükümlüdür. Benzerlik oranı %15 ve üzeri olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Etik kurul izni ve onayı: Katılımcılardan anket, ölçek, görüşme, gözlem vb. yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul izni alındığı aday makale içinde belirtilmelidir. Veri toplama sürecinde etik hususlara hassasiyet gösterildiğinin kanıtları (başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için izin alınması gibi) çalışma içinde sunulmalıdır.
Basılmış bir yayının tekrar sunumu: Yazarların, daha önce yayınlanmamış çalışmalarını bilig’e sunmaları beklenir. Çalışmanın bilig’e sunumuyla birlikte bir başka dergiye de gönderilmiş olması kabul edilemez.
Dilimleme: Yazarlar bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmamalıdır.
Ham verileri sunma ve saklama: Yazarlar, editör ve hakemler tarafından talep edildiğinde araştırmalarının ham verilerini sunmak ve bu verileri makaleleri yayımlandıktan sonra da saklamak zorundadırlar.
Yayımlanmış makalelerde hata tespiti: Bir yazar bilig’de yayınlanmış makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu tespit ettiğinde, dergi editörünü derhal haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak zorundadır.
 
bilig sosyal bilimler alanındaki öncü konumunu daha da güçlendirme adına evrensel kriterlerden taviz vermeden yayın hayatına devam etmektedir. Yeni sayımızın faydalı olmasını diler, saygılar sunarım.
 
Prof. Dr. Fırat Purtaş
Yayın Yönetmeni