(Son Sayı) Sayı: 78 Yaz'16


Çağrı Erhan & Erhan Akdemir
Türkiye – Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde İlk On Yılın Muhasebesi (2005-2015)

Ercüment Tezcan
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Demirkan Kararı ve Türk Vatandaşlarının AB Üyesi Ülkelerde Hizmet Alımı

İrfan Kaya Ülger
The European Union’s Role in Turkey’s Social Transformation

Hülya Bayrak Akyıldız
Çocuk Bakış Açısının Anlatıda Kullanılışı ve İşlevi Üzerine

Johan Vandewalle
On Uzbek Converb Constructions Expressing Motion Events

Mehmet Güneş
1970’lerde Türk Toplumundaki Sosyal Değişimin Yokuşa Akan Sular Hikâyesindeki Akisleri

Sibel Turhan Tuna
Water-related Tales and Beliefs in Muğla Region, Turkey

Oya Şenyurt
Arşiv Belgeleri Işığında III. Selim’in Askerî Alandaki Kararlarının İstanbul’da Kent Mekânının Kullanımına Etkileri

Ramazan Gökbunar Vd.
Varlık Vergisinin Türk Romanında Yansıması

Senem Kumova Metin & Bahar Karaoğlan
Türkiye Türkçesinde Eşdizimlerin İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi

Yaşar Kondakçı Vd.
Regional Internationalization in Higher Education between Turkey and The Balkans

Adiyeva Pakizat Minavarkızı & Fatma Ahsen Turan
Türk Halklarının Folklorunda Müzik Aletleri ve Onlarla İlgili Mitik Anlatılar

Ayşe Dalyan
Edebiyatta Zihniyet İncelemesi ve Ahmed Paşa’nın Kerem Redifli Kasidesinde Zihniyet Çözümlemesi

Emine Özmete
Evli Kadınlar ve Erkekler İçin Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması

Fırat Purtaş
Yayın Değerlendirme