Sayı: 78 Yaz'16
Editörden
Fırat Purtaş
Yayın Değerlendirme
Emine Özmete
Evli Kadınlar ve Erkekler İçin Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması
Ayşe Dalyan
Edebiyatta Zihniyet İncelemesi ve Ahmed Paşa’nın Kerem Redifli Kasidesinde Zihniyet Çözümlemesi
Adiyeva Pakizat Minavarkızı & Fatma Ahsen Turan
Türk Halklarının Folklorunda Müzik Aletleri ve Onlarla İlgili Mitik Anlatılar
Yaşar Kondakçı Vd.
Regional Internationalization in Higher Education between Turkey and The Balkans
Senem Kumova Metin & Bahar Karaoğlan
Türkiye Türkçesinde Eşdizimlerin İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi
Ramazan Gökbunar Vd.
Varlık Vergisinin Türk Romanında Yansıması
Oya Şenyurt
Arşiv Belgeleri Işığında III. Selim’in Askerî Alandaki Kararlarının İstanbul’da Kent Mekânının Kullanımına Etkileri
Sibel Turhan Tuna
Water-related Tales and Beliefs in Muğla Region, Turkey
Mehmet Güneş
1970’lerde Türk Toplumundaki Sosyal Değişimin Yokuşa Akan Sular Hikâyesindeki Akisleri
Johan Vandewalle
On Uzbek Converb Constructions Expressing Motion Events
Hülya Bayrak Akyıldız
Çocuk Bakış Açısının Anlatıda Kullanılışı ve İşlevi Üzerine
İrfan Kaya Ülger
The European Union’s Role in Turkey’s Social Transformation
Ercüment Tezcan
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Demirkan Kararı ve Türk Vatandaşlarının AB Üyesi Ülkelerde Hizmet Alımı
Çağrı Erhan & Erhan Akdemir
Türkiye – Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde İlk On Yılın Muhasebesi (2005-2015)