Sayı: 76 Kış'16
Editörden
Ömür Tibet
Yayın Değerlendirme
Mustafa S. Kaçalin
Yayın Değerlendirme
Gürer Gülsevin
11.Yüzyılda Hangi Oğuz Diyalektleri Vardı?
Gülsen Kaya Osmanbaşoğlu
Political Economy of the Democrat Party: A Dual Employment of Theory and Practice
Giray Fidan
The Turk Travelogue: Kang Youwei’s Journey to the Ottoman Empire
Mehmet Çınar & Sema Ay
Validity of Balanced Growth: Evidence from Turkey
Hasan Ali Karasar
The Early Turkestani Émigré Struggle and Turkestanism: Nation – Imagining in Emigration: 1925-1940
Roza Abdıkulova
1916 Türkistan İsyanı’nın Kırgız Edebiyatına Yansıması: Ürkün
Yaşar Demir
Birinci Dünya Savaşı’nın Müslüman Esirleri: Alman Kamplarında Tutulan Müslüman Esirler ve Osmanlı Devleti’nin Tutumu
Gulzhaukhar Kokebayeva
The Place of Turkestan in the Foreign Political Strategy of Germany in the First Half of the 20th Century
İhsan Çomak
Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi ve Burada Okuyan Türk Öğrenciler Hakkında Bir Rapor
Zübeyde Güneş Yağcı
Kuzey Kafkasya’nın Uluslararası Lideri: Sefer Zaniko
Gamze Öksüz & Fatih Yapıcı
Nestor İskender ve İstanbul’un Türkler Tarafından Alınış Hikâyesi
Evren Balta & Süheyla Demir
Tarih, Kimlik ve Dış Politika: Rusya Federasyonu Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı