Sayı: 73 Bahar'15

ISSN: 1301-0549 

Basım Yeri: Ankara

Basım Tarihi: 28.04.2015

 

 

Editörden
Prof. Dr. Kubilay Aktulum
Romanesk Söylemin Tarihselleştirilmesi ya da Tarihi Yeniden Yazmak
Doç. Dr. Hakan Anameriç
Yazma Eserlerde Bir Bilgilendirme Aracı Olarak Şukka
Yrd. Doç. Dr. Özlem Baş, Araş. Gör. Ayşegül Avşar Tuncay & Doç. Dr. Ali Ekber Şahin
Asya-Avrupa Kökenli Masalların İlköğretimde Yapısal Bir Metinlerarasılık Perspektifinde Kullanılması
Prof. Dr. Esra Burcu  , Yrd. Doç. Dr. Filiz Yıldırım, Arş. Gör.Çiğdem Sema Sırma & Sosyolog Seçil Sanıyaman
Çiçeklerin Kaderi: Türkiye’de Kadınların Erken Evliliği Üzerine Nitel Bir Araştırma
Doç. Dr. Murat Sadullah Çebi
İsviçre’deki Minare Karşıtı Referandum Afişlerinde İslamofobi’nin Söylemsel İnşası
Prof. Dr. Bekir Deniz
Ak Kesene: Çu Havzasında Bir Yapı
Doç. Dr. Murat Anıl Mercan & Yrd. Doç. Dr. Mesut Karakaş
Industry-Level Female-Male Wage Gap in Turkey
Yrd. Doç. Dr. Jale Özata Dirlikyapan
Yaşar Kemal’in Kaleminde Zuhur Eden Köroğlu
Doç. Dr. Koray Özcan
Selçuklu Çağında Anadolu Kentleşme Koridoru
Yrd. Doç. Dr. Hanifi Şahin
Câmiu‘t-Tevârîh’e Göre Gâzân Hân’ın Müslümanlığı ve Bunun İlhanlı Toplumuna Yansımaları
Yrd. Doç. Dr. Ömer Esen & Doç. Dr. Metin Bayrak
Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Sürecindeki Türk Cumhuriyetleri Üzerine Bir Uygulama
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Tunç
Çağdaş Türk Edebiyatında Görsel Şiir
Arş. Gör. Orçun Ünal
İhe Ashete Yazıtı: Yeni Bir Okuma ve Anlamlandırma Denemesi
Prof. Dr. Fırat Purtaş
Yayın Değerlendirme